Praca pirotechnika nie należy do prostych. Często pracuje się w ciężkich warunkach atmosferycznych (deszcz, zima, upały), na wysokościach. Jest to praca głównie fizyczna, w której trzeba przede wszystkim myśleć co się robi – pracujemy z materiałami wybuchowymi, więc nie ma tu miejsca na błędy! 
W tym artykule, dowiesz się jaka jest specyfika tej pracy oraz jakie uprawnienia należy zdobyć, by stać się uprawnionym pirotechnikiem pokazowym.

Kto na pirotechnika?

Trzeba zdać sobie sprawę, że praca pirotechnika jest bardzo odpowiedzialna – odpowiadamy, za przebieg realizacji, a więc za życie i zdrowie naszej widowni. 
Oprócz ogromnej odpowiedzialności, musimy mieć na uwadze, że nie zawsze będzie idealna pogoda podczas realizacji – musimy liczyć się z różnymi warunkami atmosferycznymi tj. silne opady deszczu, śniegu, zimno czy upał. Pirotechnik musi radzić sobie w trudnych sytuacjach – jest to kluczowa umiejętność. 

Aby  stać się pirotechnikiem trzeba:

–  mieć ukończenie 21 lat,
– posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie wykazywać zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
– nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie,

 

Oprócz umiejętności miękkich trzeba wykazać się również wiedzą. Tutaj wiedzę zdobywamy początkowo na praktykach w firmie, która już ma specjalizacje w pokazach pirotechnicznych. Gdy posiądziemy wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, obsługi, zachowania się na strefie pirotechnicznej nasz pracodawca wystawia opinię po której możemy przystąpić do szkolenia i egzaminu w WITU (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia) w Zielonce. 

 

 

Jak wygląda szkolenie w WITU?

Dla wielu ten etap to formalność. Jeśli spełnia się opisane wcześniej warunki, odbyło się w pełni praktykę – egzamin jest już praktycznie nasz.
Szkolenie odbywa się w Zielonce koło Warszawy i trwa dwa dni. 
W pierwszy dzień odbywa się ciąg wykładów na temat przepisów, BHP, opisu materiałów wybuchowych. Tego dnia dostajemy też opracowanie ustawy o materiałach wybuchowych, która trzeba mieć opanowaną już wcześniej. 
W drugi dzień kończą się wykłady , pokazane są wypadki z użyciem materiałów wybuchowych ku przestrodze. Następnie zaczyna się część egzaminacyjna. Powołane są zazwyczaj trzy komisje po trzy osoby. Zadawane są pytania z elementów, które były omawiane podczas wykładów jak i dotyczących naszych odbytych praktyk, przepisów z ustawy o materiałach wybuchowych. Kilka pytań, egzamin trwa może z 10 minut. 

Po zaliczonym egzaminie, czekamy, aż przyjdzie do nas pocztą zaświadczenie o pozwoleniu na używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego poza górnictwem. Wtedy robimy badania psychologiczne i psychiatryczne. Gdy już mamy te dokumenty wnioskujemy na Policję o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Po tym oczekujemy policjantów dzielnicowych na kontrolę w domu, czyli krótka rozmowa podczas której policja sporządza notatkę z wizyty i tyle. Policja robi wywiad zarówno z nami jak i z naszymi sąsiadami – pytają czy wszystko z nami jest ok, nie ma patologii itp 🙂 

Potwierdzone kwalifikacje - praca

Mając zawodowe kwalifikacje pirotechnika, możemy wykonywać pracę z użyciem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego – pokazy pirotechniczne.